This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Zakrzew rural district (Poland)

Radom county, Mazowieckie voivodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: zakrzew |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Zakrzew commune flag] image by Jens Pattke, 20 May 2010
adopted 26 May 2009

See also:

Zakrzew rural district flag

Zakrzew is a rural commune (Polish: gmina; administrative district) in Radom County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland. Flag and CoA adopted on May 26, 2009.
Source (with javascript app): Uchwała NR XXXV/195/2009 Rady Gminy w  Zakrzewie z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: przyjęcia herbu i flagi Gminy Zakrzew.
http://www.e-bip.pl/4dmethod/wwwShowZalacznikiTab/63956/%23%231707821627.0 (pictures; click at "Pokaż treść")
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwShowUchw/63956/%23%23675444002.0 (law; click at "Treść aktu prawnego")
Jens Pattke, 20 May 2010

Zakrzew CoA

[Zakrzew coat of arms] image by Jens Pattke, 20 May 2010
adopted 26 May 2009